MILJØ- OG ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR ATbiler A/S

Fredericia – Give – Horsens - Vejle

Vi vil skabe harmoni mellem miljø-, arbejdsmiljø og forretningsinteresserne i alle vores aktiviteter og tilbyde salg, service, reparation og vedligeholdelse af automobiler på en innovativ miljø- og arbejdsmiljørigtig måde.

Hos ATbiler har vi besluttet at:

 1. Etablere og vedligeholde et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, for
  løbende at forbedre vores indsatser og resultater.

 2. Øge kendskabet til, og bevidstheden om, miljø- og arbejdsmiljøforhold
  blandt vores medarbejdere og opmuntre til miljøbevarende initiativer,
  såvel individuelt som på virksomhedsniveau.
 3. Forebygge skade- og arbejdsrelateret sygdom.
 4. Ved indkøb af ressourcer, vil vi prioritere materialer, produkter og energi, der påvirker miljøet i mindst muligt omfang og som lever op til Toyota´s krav.
 5. Overholde bindende forpligtelser, såvel som at efterleve ATbiler´s
  interne miljø- og arbejdsmiljømålsætninger.
 6. Forebygge forurening af naturen, fremme energibesparende
  foranstaltninger samt fokusere på eliminering af alle farlige stoffer i alle
  vores aktiviteter.
 7. Støtte indsamling og genanvendelse af vores produkter, når deres levetid
  er udløbet.
 8. Fastholde nære relationer til myndigheder, organisationer og øvrige
  interessenter og aktivt at frigive informationer om vort miljøprogram og
  resultater.
 9. Skabe gode vilkår for medarbejdernes trivsel på virksomheden.

Tom Pedersen
Direktør
Vejle 19-01-2017