Aircon Service

Aircondition service til alle biler

Støv, kondensvand og udåndingsluft kan give anledning til vækst af bakterier og mikroorganismer i airconditionanlægget. Et beskidt airconditionanlæg kan være skyld i luftvejsgener, øjenirritation, ubehagelig lugt og forkølelse.

Få renset og tjekket airconditionanlægget for køle- og ydeevne, så du igen kan nyde turen.

Aircondition anbefales renset hvert 2. år. Eftersyn af aircon udføres på alle bilmærker.

Komplet serviceeftersyn på anlægget indebærer bl.a.:

  • Gammel kølemiddel udskiftes
  • Nyt kølemiddel efterfyldes - vi anvender kun certificeret produkter
  • Anlægget renses og trykprøves
  • Der anvendes antikondens middel
  • Spormiddel til søgning af evt. - lækager

Airconserivce kun kr. 995,-

Airconditionservice hos professionel partner

Hos ATBiler A/S er vi bevidste om, at et airconditionanlæg er en uerstattelig del af alle nyere biler, og for at sørge for, at et sådant anlæg fungerer optimalt, er service og tjek nødvendigt. Vi kan hjælpe med airconditionservice af allerhøjeste kvalitet, og med et bredt kendskab til mange bilmærker og typer, hjælper vi et væld af forskellige kunder. Med afdelinger i både Fredericia, Give, Horsens og Vejle, hjælper vi kunder fra et stort område af Jylland.

Hvorfor skal man have renset sit aircon?

Støv, kondensvand og udåndingsluft kan give anledning til vækst af bakterier og mikroorganismer i airconditionanlægget. Et beskidt airconditionanlæg kan være skyld i luftvejsgener, øjenirritation, ubehagelig lugt og forkølelse. Dermed kan et urenset og urent airconditionanlæg være med til at skabe dårligere indeklima i bilen og i værste fald, vil det kunne være til fare for den enkeltes helbred. Få renset og tjekket airconditionanlægget for køle- og ydeevne, så du igen kan nyde bilturen. Det anbefales, at airconditionsystemet renses hvert 2. år.

Vi udfører airconditionservice på alle biler

Hos ATBiler A/S udfører vi airconditionservice på alle bilmærker og biltyper, og vores medarbejderes store erfaring og alsidige, men samtidig specialiserede, kompetencer betyder, at løsning af opgaver vedrørende aircondition løses med den enkelte bil for øje, så der med omhu og professionalisme findes en serviceløsning, som passer til den bil, der arbejdes med. Vi arbejder altid med et stort fokus på at leve op til kundernes krav, hvilket vi bl.a. forsøger gennem en stor viden inden for branchen og faget og tilpassede løsninger.

Pris på airconservice

En konkurrencedygtige pris er altafgørende for, at vi skaber tilfredse kunder – derfor er vores priser fordelagtige, og vi har en fast lav pris på 995,- på komplet serviceeftersyn og rensning af dit airconditionanlæg. Det komplette serviceeftersyn indeholder følgende:

  • Gammel kølemiddel på dit airconditionanlæg udskiftes
  • Nyt kølemiddel efterfyldes - vi anvender kun certificeret produkter i vores værksted
  • Anlægget renses og trykprøves - Denne process er vigtig for at opnå det bedste resultat
  • Der anvendes antikondens middel, hvilket afhjælper kondenssamling i anlægget
  • Spormiddel til søgning af evt. – lækager

Du kan altså få prisdygtig hjælp til både regelmæssig servicering af din aircondition men også reparation af anlægget, hvis du skulle have brug for det.