MILJØ- OG ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR ATbiler A/S

Fredericia – Give – Horsens - Vejle

Vi vil skabe harmoni mellem miljø-, arbejdsmiljø og forretningsinteresserne i alle vores aktiviteter og tilbyde salg, service, reparation og vedligeholdelse af automobiler på en innovativ miljø- og arbejdsmiljørigtig måde.

Hos ATbiler har vi besluttet at:

  1. Vedligholde et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, for løbende at forbedre vores indsatser og resultater.
  2. Øge kendskabet til, og bevidstheden om, miljø- og arbejdsmiljøforhold blandt vores medarbejdere og opmuntre til miljøbevarende i og arbejdsmiljøforbedrende initiativer, såvel individuelt som på virksomhedsniveau.
  3. Forebygge skade- og arbejdsrelateret sygdom.
  4. Fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici.
  5. Vi ved indkøb af ressourcer, vil prioritere materialer, produkter og energi, der påvirker miljø og arbejdsmiljø i mindst muligt omfang og som lever op til importørkrav.
  6. Overholde bindende forpligtelser, såvel som at efterleve ATbiler´s interne miljø- og arbejdsmiljømålsætninger.
  7. Forebygge forurening af naturen, fremme energibesparende foranstaltninger samt fokusere på eliminering af farlige påvirkninger for alle aktiviteter. 
  8. Støtte indsamling og genanvendelse af vores produkter, når deres levetid er udløbet.
  9. Fastholde nære relationer til myndigheder, organisationer og øvrige interessenter og aktivt at frigive informationer om vort miljø- og arbejdsmiljøprogram og resultater. 
  10. Skabe gode vilkår for medarbejdernes trivsel på virksomheden.

 

Jes Abrahamsen
Koncernledelsen
Vejle d. 30.03.2021