MILJØ- OG ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR ATbiler A/S

Fredericia – Give – Horsens - Vejle

Vi vil skabe harmoni mellem miljø-, arbejdsmiljø og forretningsinteresserne i alle vores aktiviteter og tilbyde salg, service, reparation og vedligeholdelse af automobiler på en innovativ miljø- og arbejdsmiljørigtig måde.

Hos ATbiler har vi besluttet at:

 1. Etablere og vedligeholde et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, for
  løbende at forbedre vores indsatser og resultater.

 2. Øge kendskabet til, og bevidstheden om, miljø- og arbejdsmiljøforhold
  blandt vores medarbejdere og opmuntre til miljøbevarende initiativer,
  såvel individuelt som på virksomhedsniveau.
 3. Forebygge skade- og arbejdsrelateret sygdom.
 4. Ved indkøb af ressourcer, vil vi prioritere materialer, produkter og energi, der påvirker miljøet i mindst muligt omfang og som lever op til Toyota´s krav.
 5. Overholde bindende forpligtelser, såvel som at efterleve ATbiler´s
  interne miljø- og arbejdsmiljømålsætninger.
 6. Forebygge forurening af naturen, fremme energibesparende
  foranstaltninger samt fokusere på eliminering af alle farlige stoffer i alle
  vores aktiviteter.
 7. Støtte indsamling og genanvendelse af vores produkter, når deres levetid
  er udløbet.
 8. Fastholde nære relationer til myndigheder, organisationer og øvrige
  interessenter og aktivt at frigive informationer om vort miljøprogram og
  resultater.
 9. Skabe gode vilkår for medarbejdernes trivsel på virksomheden.

 

Tom Pedersen
Direktør
Vejle 19-01-2017

                                       

Oplysningspligt

1. Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide: (disse vilkår SKAL Accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger)

at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail ja@atbiler.dk eller telefon: 40141152

at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.

at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.

at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.

at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.

at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,

at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,

at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),.og

at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.

 

1. Privacy and Cookies

AT BILER A/S benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af AT BILER A/S platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger.

Cookies kan genkende kundens computer, men kan ikke indsamle information om hvem kunden er eller hvem der bruger kundens computer. Brugen af AT BILER A/S hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af kunden, medmindre kunden tilmelder sig nogle af de tjenester, AT BILER A/S tilbyder – dette kan f.eks. være booking, nyhedsbreve, servicemeddelelser mv.

AT BILER A/S anvender Google Analytics som statistikværktøj på hjemmesiden. Google Analytics giver AT BILER A/S mulighed for at følge kundens færden på hjemmesiden og giver AT BILER A/S mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Vælger andre end kunden at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler AT BILER A/S alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve mv. samt for at kunne kommunikere med anmoder. AT BILER A/S videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre AT BILER A/S er forpligtet ved lov.

Alle der har opgivet personoplysninger til AT BILER A/S har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger AT BILER A/S opbevarer om den pågældende.

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookie håndtering

Denne side benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere her.

OK